Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 12:35

12ο Athens Video Dance Project - Open Call

12 avdp open call

12ο ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
Για 12 συνεχόμενα χρόνια, το Διεθνές Φεστιβάλ AVDP καλωσορίζει χορευτικές ταινίες διαφορετικών ειδών και μήκους, χορευτικά ντοκιμαντέρ και πολυμέσων εγκαταστάσεων, φέρνοντας στο προσκήνιο την τέχνη της βιντεοσκόπησης. Το AVDP υπογραμμίζει τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών κλάδων καλλιτεχνικής έκφρασης, προσπαθεί να επεκτείνει τα όρια αυτής της σύνθετης μορφής τέχνης, δημιουργεί ένα χώρο για συναντήσεις και ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες να διερευνήσουν πώς η χρήση κάμερας και κίνησης θα μπορούσε να προκαλέσει και να επεκτείνει τα δημιουργικά τους οράματα. Το 12AVDP - Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Κινηματογράφου, διοργανώνει την 12 η έκδοση του τον Δεκέμβριο του 2021 (17-19), προτείνοντας το videodance ως εργαλείο κοινωνικής μεταμόρφωσης και φέρνει στο φως το γεγονός ότι ο κινηματογράφος και ο χορός είναι πανίσχυρα μέσα εξερεύνησης και ανάπτυξης κοινωνικών ταυτοτήτων.

► Προθεσμία για όλες τις υποβολές: 30 Σεπτεμβρίου 2021

 

12th ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
OPEN CALL
For 12 years in a row, AVDP - International Dance Film Festival welcomes dance films of different genres and lengths, dance documentaries and multimedia installations, bringing to the force the art of videodance. AVDP highlights the synergies between different disciplines of artistic expression, attempts to stretch out the boundaries of this complex art form, creates a space for encounters and encourage the artists to investigate how the use of camera and motion could challenge and expand their creative visions. AVDP12 - International Dance Film Festival, organizing its 12th edition in December 17-19, 2021 proposes videodance as a tool for social transformation and brings to the forth-ground that cinema and dance are powerful means of exploring and developing social identity.

► Deadline for all the submissions: September 30th 2021

Read 134 times Last modified on Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 12:50

Follow Us