Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 20:24

Τι είναι το Dance Movement Psychotherapy;

DMT does it work

H Dance Movement Psychotherapy (DMP) χρησιμοποιεί το σώμα, την κίνηση και τον χορό ως τρόπο έκφρασης και βρίσκει τρόπους εξερεύνησης και αντιμετώπισης ψυχολογικών προβλημάτων ή δυσκολιών. Είναι μια προσέγγιση ψυχολογικής θεραπείας που δεν βασίζεται στο να μιλάμε για προβλήματα ως τον μόνο τρόπο εξεύρεσης λύσεων.

Σύμφωνα με το Association of Dance Movement Psychotherapy UK :

Η DMP αναγνωρίζει την κίνηση του σώματος ως άρρητο και εκφραστικό όργανο επικοινωνίας και έκφρασης. Το DMP είναι μια σχεσιακή διαδικασία κατά την οποία ο ασκούμενος και ο θεραπευτής εμπλέκονται σε μια ενσυναίσθητη δημιουργική διαδικασία χρησιμοποιώντας την κίνηση του σώματος και τον χορό για να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση των συναισθηματικών, γνωστικών, σωματικών, κοινωνικών και πνευματικών πτυχών του εαυτού.

Συχνά θεωρείται ως μία από τις θεραπευτικές τέχνες, η οποία περιλαμβάνει επίσης μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, και ένα είδος ενσωματωμένης ψυχοθεραπείας. Ασκείται επίσης στην Αυστραλία και τη Γερμανία. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι θεραπευτές λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση και άδεια άσκησης στον κλάδο και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα ευρύ φάσμα ευάλωτων ατόμων, που εργάζονται σε ιδιωτικό ιατρείο, νοσοκομεία, σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, οίκους φροντίδας ή φυλακές που προσφέρουν ένα άτομο μία ή ομαδική εργασία.

Σε αυτά τα διαφορετικά περιβάλλοντα, οι επαγγελματίες μπορεί να ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά όλοι υιοθετούν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση με βάση τις ανάγκες των ασκούμενων. Η έρευνά μας περιέγραψε ορισμένα από τα κοινά χαρακτηριστικά αυτής της θεραπείας σε περιβάλλοντα και πληθυσμούς πελατών.

• Χορός: μια σειρά διαφορετικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της αναπνοής, της στάσης του σώματος, της χειρονομίας, της κίνησης των πεζών, της ρυθμικής κίνησης και – λιγότερο συχνά – μιας πιο τεχνικής ή ειδικής μορφής χορού. Η δεξιότητα δεν είναι απαίτηση για τους ανθρώπους να ξεκινήσουν αυτήν τη θεραπεία και τα βήματα εκμάθησης δεν είναι αυτό που λαμβάνουν χώρα μέσα στις συνεδρίες.

• Ενσάρκωση: η σύνδεση που μπορεί να έχει κάποιος με τον δικό σας φυσικό εαυτό έχει μεγάλη αξία γιατί μπορεί να υποστηρίξει μια ενοποίηση «σώματος-μυαλού».

• Δημιουργικότητα: η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να βρουν νέες λύσεις στα προβλήματα.

• Εικόνα, συμβολισμός και μεταφορά: σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ασυνείδητα ή δύσκολα συναισθήματα όπως θυμό, ντροπή ή φόβο. Η χρήση αυτών των εργαλείων επιτρέπει στον ασθενή να αντιμετωπίσει τα προβληματικά ζητήματα έμμεσα.

• Μη λεκτική επικοινωνία: οι άνθρωποι δεν έχουν πάντα τις λέξεις για να εκφράσουν αυτό που νιώθουν. Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να προσεγγίσετε και να μεταδώσετε συναισθήματα σε άλλους ανθρώπους μη λεκτικά.

Λειτουργεί;

Η έρευνά μας δείχνει ότι το DMP μπορεί να συμβάλει στη συνολική ευημερία ενός ατόμου. Όμως, για να απαντήσουμε με σιγουριά στο ερώτημα εάν είναι αποτελεσματική ως θεραπεία, υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του αριθμού, του μεγέθους και της ποιότητας των μελετών σε αυτόν τον τομέα. Τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι ερευνητές εξακολουθούν να διερευνούν ποια είναι τα σημαντικά συστατικά αυτής της ψυχολογικής παρέμβασης που συμβάλλουν στη θετική αλλαγή.

Τα αποτελέσματα από συστηματικές ανασκοπήσεις μελετών με όλες τις ομάδες πελατών δείχνουν ότι η DMP μπορεί να έχει σχετικά μεγάλο αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο βαθμός στον οποίο η DMP μπορεί να επιτύχει θεραπευτική αλλαγή μπορεί να συγκριθεί με άλλες μορφές ψυχοθεραπείας. Μια πιο πρόσφατη μελέτη πρότεινε επίσης ότι αυτή η μορφή θεραπείας μπορεί να αυξήσει την ποιότητα ζωής, την ευεξία, τη διάθεση, την εικόνα του σώματος και μπορεί να προσφέρει σημαντική μείωση στα επίπεδα της κατάθλιψης.

Άλλες κριτικές εξετάζουν την εργασία με διαφορετικούς πληθυσμούς ανθρώπων. Για παράδειγμα, διαπιστώσαμε ότι η DMP είναι μια πολλά υποσχόμενη παρέμβαση στη θεραπεία της κατάθλιψης σε σύγκριση με την τυπική φροντίδα, ειδικά με ενήλικες.

Μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του DMP σε άτομα με σχιζοφρένεια υποδεικνύουν ότι μπορεί να μειώσει συμπτώματα όπως απάθεια, λήθαργο, αμβλύνσεις συναισθηματικών αντιδράσεων και κοινωνική απόσυρση. Η βελτιωμένη ποιότητα ζωής ήταν το κύριο εύρημα από την ανασκόπηση των μελετών για την DMP στη φροντίδα του καρκίνου. Μια ανασκόπηση για τη θεραπεία της άνοιας και μια μελέτη για τον αυτισμό υποδηλώνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα φαίνονται θετικά, καθιστώντας αυτή τη μορφή θεραπείας μια πολύ ελκυστική εναλλακτική λύση σε σχέση με τις συμβατικές ψυχοθεραπείες.

 

Μετάφραση/Προσαρμογή: Κώστας Βασιλιάγκος

Πηγή

Read 81 times

Follow Us