Displaying items by tag: Κατερίνα Αργυροπούλου

Σωματείο Χορού και Ρυθμικής / ΠΟΛ 1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο Αγαπητοί συνάδελφοι,

Tο Σωματείο Χορού και Ρυθμικής συστήνει την προσοχή σε όλους όσοι διατηρούν σχολή χορού και δεν έχουν ενημερωθεί από τον λογιστή τους για τη νέα εγκύκλιο ΠΟΛ 1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο σχετικά με τις αποδείξεις, να προβούν άμεσα στην εφορία στην οποία ανήκουν.

Εκ νέου σας πληροφορούμε ότι δεν ισχύει για μας η ΠΟΛ 1195/12.10.2012, γιατί υπάρχει η ΠΟΛ:1044/ 4 Μαρτίου 2013!!!

Σας την παραθέτω!

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της ΠΟΛ 1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε »

(Ευχαριστούμε θερμά την κα Ε. Γεωργούδη για την άμεση ενημέρωση)

Για το Σ.Χ.Ρ.

Κατερίνα Αργυροπούλου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 ( ΦΕΚ 58 Α’ ),της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν.3943/ 2011 ( ΦΕΚ 66 Α’ ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 ( ΦΕΚ 152Α ).

β) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το Υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

γ ) Την αριθ. 07927/19.09.2012 ( Φ.Ε.Κ 2574/Β/24.09.2012 ) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

δ ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Η παράγραφος 3.3. του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1195/2012 Α.Υ.Ο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« 3.3. Τις παραπάνω υποχρεώσεις της παραγράφου 3.2. και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48, της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 9 και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, έχουν και όλα τα λοιπά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα ( πανεπιστήμια, κολλέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, ιδιαιτέρων μαθημάτων, εισαγωγικών εξετάσεων και πιστοποιήσεων γενικά, ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ινστιτούτα σπουδών, επαγγελματικές σχολές και τεχνικές σχολές. Από τις παραπάνω υποχρεώσεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι παιδικοί σταθμοί ( εκτός των νηπιαγωγείων ), τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, οι σχολές οδήγησης, τα ωδεία και οι μουσικές σχολές, οι σχολές χορού, οι σχολές πολεμικών τεχνών, και τα
γυμναστήρια ».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Β΄ (εκτός του αριθμού 2)
2. Οικονομικές Επιθεωρήσεις
3. Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και Περιφερειακές Διευθύνσεις αυτής
4. Γ.Γ.Π.Σ. - Δ/νση Eφαρμογών H/Y (Δ30)
5. Υπηρεσία ΤΑΧISnet (για ανάρτηση στο διαδίκτυο)
6. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αποδέκτες πινάκων Α΄, ΣΤ΄ (μόνο ο αριθμός 7), Ζ΄(εκτός των αριθμών 3, 4 και 7), Η΄ (εκτός των αριθμών 8, 9, 10), Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄(μόνο ο αριθμός 2), ΙΒ΄,ΙΓ΄, ΙΣΤ΄(μόνο οι αριθμοί 1, 2, 5, 21, 26, 37), ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄(μόνο οι αριθμοί 11, 14, 16, 21, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 44), Κ΄ και ΚΓ΄
2. Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως, Πλ. Κάνιγγος, 10180 Αθήνα (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 3. Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Βουλής 7, 10562 Αθήνα 4. Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Αμερικής 21Α, 10672 Αθήνα 5. Tράπεζα της Ελλάδος, Ελ.Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα 6.Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Σκουφά 50, 106 72 Αθήνα 7. Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., Λ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα 8. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Ακτή Βασιλειάδη, 18510 Πειραιάς (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 9. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 10. Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 11. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Πειραιώς 40, 10110 Αθήνα (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 12. Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 13. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, Ιουστινιανού 28, 54631 Θεσ/κη 14. Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας, Λ. Κηφισίας 56, 15125, Αθήνα 15. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης &
Κατάρτισης, Μπουμπουλίνας 18, 10682 Αθήνα 16. Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, 3ης Σεπτεμβρίου 75, 10434 Αθήνα 17. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 18. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών,
Λυκαβητού 2, 10671 Αθήνα 19. Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, Σόλωνος 142, 10677 Αθήνα 20. Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων, Μπουμπουλίνας 18, 10682 Αθήνα

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφείο Κ. Γεν. Γραμματέα ΓΓΠΣ
5. Γραφεία κ.κ Γενικών Δ/ντών
6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20)
7. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
8. Γεν. Δ/νση Οικ/κής Επιθεώρησης, Θεμιστοκλέους 5, 101 84 ΑΘΗΝΑ
9.ΓΓΠΣ-Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) (10)
10.Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) - Τμήματα Α΄ (10), Β΄ (5), Γ΄ (10)
11.Γραφείο κ. Διευθυντού Δ12

 

2013-03-16

 

Σεμινάριο Δημιουργικής Κίνησης με την Κατερίνα Αργυροπούλου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, μουσικούς, ηθοποιούς, δασκάλους χορού, μαθητές επαγγελματικών σχολών χορού και όσους θέλουν να διδάξουν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, παιδιά του Δημοτικού ή σε σχολές χορού. Παιδί και κίνηση είναι λέξεις συνώνυμες. Η κίνηση είναι μια παγκόσμια γλώσσα για τα παιδιά. Τη χρησιμοποιούν για να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να αντιδράσουν. Με το δημιουργικό χορό τα παιδιά μπαίνουν στην διαδικασία της εξερεύνησης και της ανακάλυψης καινούριων τρόπων κίνησης και έκφρασης. Με τη βοήθεια αυτοσχεδιασμών, παιχνιδιών και φαντασίας τα παιδιά ανακαλύπτουν τη δική τους μοναδική κίνηση, μόνα τους ή σαν μέλη μιας ομάδας. Σ’ αυτό το σεμινάριο θα παίξουμε, θα αυτοσχεδιάσουμε και θα δημιουργήσουμε με Θέματα για τις Απόκριες αλλά και πολλά άλλα..!.

Στο σεμινάριο θα δοθούν σημειώσεις, βιβλιογραφία, δισκογραφία και βεβαιώσεις συμμετοχής. Για την συμμετοχή σας απαιτείται τηλεφωνική κράτηση θέσης, ώρες: 17:30-20:30 ή αφήστε μήνυμα στον τηλεφωνητή με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.


Τελευταία ημέρα εγγραφής: 31 Ιανουαρίου 2013

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013Ώρες: 13:00-17:00 & 15 λεπτά διακοπή, Σύνολο: 4 ώρεςΠοσό συμμετοχής: €35 (πλέον ΦΠΑ)Πληροφορίες – Εγγραφές: Τηλ: 210-2918518 , 6944-827537 Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εν Κινήσει - Χορός-Θέατρο-Εικαστικά

Αμυκλών 10-12, Λαμπρινή (Πλ. Αγίου Ανδρέα)11142 Αθήνα


Η Κατερίνα Αργυροπούλου, απόφοιτος της σχολής χορού Ν. Κονταξάκη. Έχει Master of Arts in Dance and Collaborative Arts με ειδίκευση στο δημιουργικό χορό για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας από το Chichester University, South England. Διδάσκει σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και σχολές χορού. Ασχολείται με την έρευνα του δημιουργικού χορού για παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με την συγγραφή βιβλίων και άρθρων σε ειδικευμένα περιοδικά χορού. Από το 2007 δίνει σεμινάρια σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Αθήνα. Από το 2010 συνεργάζεται με τα Τ.Ε.Ι. Αθηνών ως εργαστηριακός συνεργάτης Μουσικοκινητικής Αγωγής στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής.

 

2013-01-27

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, μουσικούς, ηθοποιούς, δασκάλους χορού, μαθητές επαγγελματικών σχολών χορού και όσους θέλουν να διδάξουν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, παιδιά του Δημοτικού ή σε σχολές χορού.

Παιδί και κίνηση είναι λέξεις συνώνυμες. Η κίνηση είναι μια παγκόσμια γλώσσα για τα παιδιά. Τη χρησιμοποιούν για να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να αντιδράσουν.
Με το δημιουργικό χορό τα παιδιά μπαίνουν στην διαδικασία της εξερεύνησης και της ανακάλυψης καινούριων τρόπων κίνησης και έκφρασης. Με τη βοήθεια αυτοσχεδιασμών, παιχνιδιών και φαντασίας τα παιδιά ανακαλύπτουν τη δική τους μοναδική κίνηση, μόνα τους ή σαν μέλη μιας ομάδας.
Σ’ αυτό το σεμινάριο θα παίξουμε, θα αυτοσχεδιάσουμε και θα δημιουργήσουμε με Θέματα για την αρχή της σχολικής χρονιάς και το φθινόπωρο.

Στο σεμινάριο θα δοθούν σημειώσεις, βιβλιογραφία, δισκογραφία και βεβαιώσεις συμμετοχής.

κατερινα αργυροπουλου, σεμιναριο δημιουργικής κινησης, εν κινησει

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012
Ώρες: 13:00-17:00 & 15 λεπτά διακοπή | Σύνολο: 4 ώρες
Ποσό συμμετοχής: €35 (πλέον ΦΠΑ)
Τελευταία ημέρα εγγραφής: 11 Οκτωβρίου 2012
Για την συμμετοχή σας απαιτείται τηλεφωνική κράτηση θέσης, ώρες: 17:30-20:30 ή αφήστε μήνυμα στον τηλεφωνητή με τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Εν Κινήσει - Χορός-Θέατρο-Εικαστικά
Αμυκλών 10-12, Λαμπρινή (Πλ. Αγίου Ανδρέα), 11142 Αθήνα, Τηλ: 210-2918518, 6944-827537
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Η Κατερίνα Αργυροπούλου είναι απόφοιτος της σχολής χορού Ν. Κονταξάκη.
Έχει Master of Arts in Dance and Collaborative Arts με ειδίκευση στο δημιουργικό χορό για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας από το Chichester University, South England. Διδάσκει σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και σχολές χορού. Ασχολείται με την έρευνα του δημιουργικού χορού για παιδιά προσχολικής ηλικίας  στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με την συγγραφή βιβλίων και άρθρων σε ειδικευμένα περιοδικά χορού. Από το 2007 δίνει σεμινάρια σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Αθήνα. Από το 2010 συνεργάζεται με τα Τ.Ε.Ι. Αθηνών ως εργαστηριακός συνεργάτης Μουσικοκινητικής Αγωγής στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής.

2012-10-07

Σωματείο Χορού και Ρυθμικής / ΠΟΛ 1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο Αγαπητοί συνάδελφοι,

Tο Σωματείο Χορού και Ρυθμικής συστήνει την προσοχή σε όλους όσοι διατηρούν σχολή χορού και δεν έχουν ενημερωθεί από τον λογιστή τους για τη νέα εγκύκλιο ΠΟΛ 1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο σχετικά με τις αποδείξεις, να προβούν άμεσα στην εφορία στην οποία ανήκουν.

Εκ νέου σας πληροφορούμε ότι δεν ισχύει για μας η ΠΟΛ 1195/12.10.2012, γιατί υπάρχει η ΠΟΛ:1044/ 4 Μαρτίου 2013!!!

Σας την παραθέτω!

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της ΠΟΛ 1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε »

(Ευχαριστούμε θερμά την κα Ε. Γεωργούδη για την άμεση ενημέρωση)

Για το Σ.Χ.Ρ.

Κατερίνα Αργυροπούλου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 ( ΦΕΚ 58 Α’ ),της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν.3943/ 2011 ( ΦΕΚ 66 Α’ ) και της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 ( ΦΕΚ 152Α ).

β) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το Υπουργείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

γ ) Την αριθ. 07927/19.09.2012 ( Φ.Ε.Κ 2574/Β/24.09.2012 ) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

δ ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Η παράγραφος 3.3. του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1195/2012 Α.Υ.Ο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« 3.3. Τις παραπάνω υποχρεώσεις της παραγράφου 3.2. και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48, της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 9 και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, έχουν και όλα τα λοιπά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα ( πανεπιστήμια, κολλέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, ιδιαιτέρων μαθημάτων, εισαγωγικών εξετάσεων και πιστοποιήσεων γενικά, ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ινστιτούτα σπουδών, επαγγελματικές σχολές και τεχνικές σχολές. Από τις παραπάνω υποχρεώσεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι παιδικοί σταθμοί ( εκτός των νηπιαγωγείων ), τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, οι σχολές οδήγησης, τα ωδεία και οι μουσικές σχολές, οι σχολές χορού, οι σχολές πολεμικών τεχνών, και τα
γυμναστήρια ».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Β΄ (εκτός του αριθμού 2)
2. Οικονομικές Επιθεωρήσεις
3. Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και Περιφερειακές Διευθύνσεις αυτής
4. Γ.Γ.Π.Σ. - Δ/νση Eφαρμογών H/Y (Δ30)
5. Υπηρεσία ΤΑΧISnet (για ανάρτηση στο διαδίκτυο)
6. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αποδέκτες πινάκων Α΄, ΣΤ΄ (μόνο ο αριθμός 7), Ζ΄(εκτός των αριθμών 3, 4 και 7), Η΄ (εκτός των αριθμών 8, 9, 10), Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄(μόνο ο αριθμός 2), ΙΒ΄,ΙΓ΄, ΙΣΤ΄(μόνο οι αριθμοί 1, 2, 5, 21, 26, 37), ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄(μόνο οι αριθμοί 11, 14, 16, 21, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 44), Κ΄ και ΚΓ΄
2. Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως, Πλ. Κάνιγγος, 10180 Αθήνα (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 3. Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Βουλής 7, 10562 Αθήνα 4. Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Αμερικής 21Α, 10672 Αθήνα 5. Tράπεζα της Ελλάδος, Ελ.Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα 6.Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Σκουφά 50, 106 72 Αθήνα 7. Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., Λ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα 8. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Ακτή Βασιλειάδη, 18510 Πειραιάς (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 9. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 10. Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 11. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Πειραιώς 40, 10110 Αθήνα (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 12. Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 13. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, Ιουστινιανού 28, 54631 Θεσ/κη 14. Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας, Λ. Κηφισίας 56, 15125, Αθήνα 15. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης &
Κατάρτισης, Μπουμπουλίνας 18, 10682 Αθήνα 16. Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, 3ης Σεπτεμβρίου 75, 10434 Αθήνα 17. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι (προς ενημέρωση των σχετικών εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων) 18. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών,
Λυκαβητού 2, 10671 Αθήνα 19. Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, Σόλωνος 142, 10677 Αθήνα 20. Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων, Μπουμπουλίνας 18, 10682 Αθήνα

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφείο Κ. Γεν. Γραμματέα ΓΓΠΣ
5. Γραφεία κ.κ Γενικών Δ/ντών
6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20)
7. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
8. Γεν. Δ/νση Οικ/κής Επιθεώρησης, Θεμιστοκλέους 5, 101 84 ΑΘΗΝΑ
9.ΓΓΠΣ-Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) (10)
10.Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) - Τμήματα Α΄ (10), Β΄ (5), Γ΄ (10)
11.Γραφείο κ. Διευθυντού Δ12

 

2013-03-16

Like us on Facebook
Χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Μερικά από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία του χρήστη (παρακολούθηση cookie). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέψετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.