Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021 21:10

Πρόσκληση για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στην ΚΣΟΤ (2021-2022)

KSOT new logo

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων καθώς και ειδικότητας πιανιστών-συνοδών καλλιτεχνικών μαθημάτων στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Για όλες τις θέσεις οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από το έτος 1999 έως και το έτος και το έτος 1956 (Π.Δ. 403/1987, ΦΕΚ 179 Α΄).
3. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

► Καταληκτική ημερομηνία 22 Οκτ. 2021

Κατεβάστε την Προκύρηξη

Κατεβάστε την Αίτηση

Read 227 times Last modified on Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021 21:23

Follow Us