Σχολές Χορού

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009 19:54

Studios Χορού - Ανοιχτά μαθήματα

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010 20:42

Σχολές Χορού - Oriental / Latin / Ινδικού / Bollywood

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009 12:24

Σχολές Χορού - Flamenco

Τρίτη, 18 Μαϊος 2010 09:18

Circus - Ακροβατικά

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009 18:56

Επαγγελματικές Σχολές Χορού

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010 20:42

Yoga

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010 20:42

Pilates - Barre a Terre

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009 19:44

Σχολές Χορού - Tango Argentino

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011 11:53

Σχολές Musical / Swing

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009 12:24

Σχολές Χορού - Latin

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010 20:42
Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2011 12:11

Hip-Hop, Streetdance

Παρασκευή, 14 Μαϊος 2010 08:11

Σχολές Χορού Πανελλαδικά

Like us on Facebook