Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 13:17

Νέο Διαδικτυακό σεμινάριο Μουσικοκινητικής με την Νίτσα Μπουρνέλλη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος)

bourneli mousikokinitiki1

→ Έναρξη: Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

Επιστημονική υπεύθυνη: Νίτσα Μπουρνέλλη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Το  Νέο Διαδικτυακό Σεμινάριο Μουσικοκινητικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε όλους όσους ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα τόπου κατοικίας.

Σκοπός του σεμιναρίου:

Το σεμινάριο έχει σκοπό να επιμορφώσει Επαγγελματίες Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Χορού, Θεάτρου, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Παιδοψυχολόγους, Παιδαγωγούς Ειδικής Αγωγής,  Φοιτητές των παραπάνω ειδικοτήτων και γενικά όποιους ενδιαφέρει η διδασκαλία της Μουσικοκινητικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής.

 Διάρκεια Σεμιναρίου 20 ώρες, 5  τηλεδιασκέψεις  των 4 ωρών η καθεμιά

1.  Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 (11.00 – 15.00)

2.  Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 (11.00 – 15.00)

3.  Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 (11.00 – 15.00)

4.  Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 (11.00 – 15.00)

5.  Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 (11.00 – 15.00)

bourneli mousikokinitiki2

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται:

 • Να κατανοήσουν το επιστημολογικό υπόβαθρο της Μουσικοκινητικής και Ψυχοκινητικής  Αγωγής.
 • Να γνωρίσουν τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της δημιουργικής μεθόδου διδασκαλίας.
 • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες τεχνικές  διδασκαλίας των ημερήσιων πλάνων των μαθημάτων Ψυχοκινητικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής.
 • Να κατανοήσουν τα κριτήρια βάσει των οποίων εφαρμόζονται εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους μαθητές και άλλες διδακτικές-μαθησιακές παραμέτρους.
 • Να εξοικειωθούν με τεχνικές ανάπτυξης και έκφρασης των δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών. 
 • Να αναλάβουν νέους ρόλους για τη διδακτική αξιοποίηση των ψυχοκινητικών, γνωστικών  και συναισθηματικών ικανοτήτων των μαθητών.
 • Να συνειδητοποιήσουν και να αναμορφώσουν την προσωπική τους θεωρία διδασκαλίας και να εμπλουτίσουν την εκπ/κή πραγματικότητα στην οποία λειτουργούν με νέες έγκυρες αναπαραστάσεις και συλλήψεις.
 • Να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα  της Μεθόδου Project.
 • Να ενημερωθούν για τη θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης (Π.Τ.Ν.) του Gardner και τις διδακτικές της προεκτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στη σωματική και μουσική νοημοσύνη.

Περιεχόμενο κάθε ενότητας:

Κάθε ενότητα των 4 ωρών χωρίζεται σε τρία μέρη.

Ενότητα 1

Μέρος Α

Θεωρία: Οι στόχοι του Ψυχοκινητικού τομέα

Αντιληπτικές ικανότητες: Κιναισθητική αντίληψη (Γνώση σώματος, Αμφιπλευρικότητα, Πλευρίωση, Εικόνα σώματος)

Μέρος Β

 • Παιχνίδια γνωριμίας και επικοινωνίας
 • Ηχηρές κινήσεις
 • Παιχνιδοτράγουδα
 • Σωματικά σχήματα
 • Πρωτότυπα σωματικά σχήματα
 • Επίπεδα χώρου
 • Όμοια ταυτόχρονη κίνηση
 • Διαδοχική κίνηση
 • Κινητική δημιουργική έκφραση

Μέρος Γ

Παρουσίαση και ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων με παιδιά.

Τεστ αξιολόγησης

 

Ενότητα 2

Μέρος Α

Θεωρία: Οι στόχοι του Ψυχοκινητικού τομέα

Αντιληπτικές ικανότητες: (Οπτική αντίληψη, Ακουστική αντίληψη, αντίληψη μέσω της Αφής, ικανότητες συντονισμού)

Φυσικές ικανότητες, Κινητικές δεξιότητες, Μη λεκτική επικοινωνία.

Μέρος Β

 • Παιχνίδια γνωριμίας και επικοινωνίας
 • Παιχνιδοτράγουδα
 • Ήχος-Ηχώ
 • Χειρισμός αντικειμένου (μπαλόνια)
 • Γνώση του σώματος
 • Αργά – γρήγορα
 • Κατευθύνσεις
 • Κινητική δημιουργική έκφραση

Μέρος Γ

Παρουσίαση και ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων με παιδιά

Τεστ αξιολόγησης

 

Ενότητα 3

Μέρος Α

Θεωρία: Κινητική Δημιουργικότητα

Μέρος Β

 • Παιχνίδια γνωριμίας και επικοινωνίας
 • Παιχνιδοτράγουδα
 • Ευθείες και καμπύλες
 • Λύγισμα – τέντωμα
 • Επιτάχυνση – επιβράδυνση
 • Κινητική αντίδραση στους ήχους
 • Χειρισμός αντικειμένου (λαστιχάκια)
 • Ισορροπία
 • Παιχνίδια ισορροπίας

Μέρος Γ

Παρουσίαση και ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων με παιδιά

Τεστ αξιολόγησης

 

Ενότητα 4

Μέρος Α

Θεωρία: Μέθοδοι διδασκαλίας της Μουσικοκινητικής και ψυχοκινητικής Αγωγής

Μέρος Β

 • Παιχνίδια γνωριμίας και επικοινωνίας
 • Παιχνιδοτράγουδα
 • Χειρισμός αντικειμένου (εφημερίδες)
 • Διάρκεια του ήχου και της κίνησης
 • Λύσιμο – χαλάρωμα
 • Ηχόχρωμα
 • Ρυθμός –λόγος –κίνηση
 • Κινητική δημιουργική έκφραση

Μέρος Γ

Παρουσίαση και ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων με παιδιά

Τεστ αξιολόγησης

 

Ενότητα 5

Μέρος Α

Θεωρία : Μέθοδοι διδασκαλίας, Δημιουργική,  Μιμητική και η μέθοδος Project

Μέρος Β 

 • Παιχνίδια γνωριμίας και επικοινωνίας
 • Παιχνιδοτράγουδα
 • Χειρισμός αντικειμένου (Χάρτινοι σωλήνες)
 • Κινητικός αυτοσχεδιασμός με ηχηρές κινήσεις και φωνή
 • Ρυθμός –λόγος –κίνηση (ονόματα)
 • Κινητική δημιουργική έκφραση με τους χάρτινους σωλήνες
 • Δημιουργικός χορός

Μέρος Γ

Παρουσίαση και ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων με παιδιά

Τεστ αξιολόγησης

 

Διαδικαστικά

Διδασκαλία:

 - Η διδασκαλία θα γίνεται από την κ. Μπουρνέλλη, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών την οποία θα βλέπετε και θα ακούτε από τον υπολογιστή  σας. Θα κινείστε με τη μουσική που θα ακούγεται από τον υπολογιστή σας.

- Η θεωρία θα αναλύεται με διαφάνειες.

 - Θα παρακολουθήσετε επίσης βιντεοσκοπημένα μαθήματα με παιδιά και μεγάλους στα οποία διδάσκει η κ. Μπουρνέλλη.

Κόστος ανά εκπαιδευόμενο:

► Εργαζόμενοι: 120 ευρώ 

Φοιτητές, μεταπτυχιακοί και άνεργοι: 100 ευρώ

Εγγραφές μέχρι και το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

► Το  Νέο Σεμινάριο Μουσικοκινητικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης Διαδικτυακά σε όλους όσους ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα τόπου κατοικίας.

Μέσα: Για την συμμετοχή σας θα χρειαστείτε:

 1. Ηλεκτρονικό υπολογιστή ή laptop ή smart phone και σύνδεση στο διαδίκτυο.
 2. Κάμερα και μικρόφωνο.

Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ταχυδρομικά “Βεβαίωση Παρακολούθησης”. Θα σταλούν επίσης σε όλους ηλεκτρονικά σημειώσεις του Σεμιναρίου και μουσικές για μαθήματα Μουσικοκινητικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής.

Για δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο συμμετοχής και να το αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Η δήλωση μπορεί να γίνει και με ένα απλό  SMS στο 6945210476 συμπληρώνοντας  τα στοιχεία της δήλωσης.

→ Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής

Όσοι δυσκολεύονται με την τεχνολογία μπορούμε να συμπληρώσουμε τη δήλωση σας τηλεφωνικά στο 210 6515891 ή στο 6945210476


Σύντομο Βιογραφικό

bourneli nitsaΗ Νίτσα Μπουρνέλλη είναι Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην D.S.H.S (Ανωτάτη Σχολή Αθλητισμού) της Κολωνίας στη Γερμανία με θέμα "Διαπαιδαγώγηση μέσω της μουσικής και του χορού". Τη διδακτορική της διατριβή εκπόνησε στο τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: “Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσω της κίνησης”. Δίδαξε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός” του ΤΕΦΑΑ Αθηνών και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης” της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Είναι δημιουργός της Ειδικότητας “Ορχηστική” στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Έχει σπουδάσει χορό στην επαγγελματική σχολή χορού της Ραλλούς Μάνου. Έχει πλούσιο ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο και ήταν επίσης συγγραφέας και συντονίστρια στη συγγραφή των βιβλίων Φυσικής Αγωγής για την Α΄+ Β΄ και για την Γ΄+ Δ΄ τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει διδάξει σε ημερίδες και σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα.

Read 3147 times Last modified on Τρίτη, 17 Αυγούστου 2021 11:28

Follow Us