Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών: Το νέο ΑΕΙ των καλλιτεχνών

anotati sxoli parastatikon texnon

Τετραετής φοίτηση, σύνδεση με τις κρατικές σχολές μουσικής, χορού, θεάτρου

Το 24ο πανεπιστήμιο της χώρας θα αποτελέσει η Ανωτάτη Σχολή Παραστατικών Τεχνών (ΑΣΠΤ). Η ίδρυση και η λειτουργία του νέου ΑΕΙ σχεδιάζεται με ορίζοντα το 2025. Η Ανωτάτη Σχολή Παραστατικών Τεχνών «γεννήθηκε» μετά το χρόνιο αίτημα του καλλιτεχνικού κόσμου για αναβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας στην Ελλάδα, η διεκδίκηση του οποίου πυροδοτήθηκε κατά τις πρόσφατες αντιδράσεις των καλλιτεχνών στο Προεδρικό Διάταγμα 85/2022, με το οποίο επικαιροποιείται το μισθολόγιο/κλαδολόγιο του Δημοσίου. Ωστόσο, η υπαγωγή της νέας σχολής στο υπουργείο Παιδείας τη διαφοροποιεί σημαντικά από τις υπάρχουσες κρατικές σχολές θεάτρου, χορού και μουσικής, που υπάγονται στο υπουργείο Πολιτισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το πόρισμα των τριών ομάδων εργασίας των υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού που κατετέθη στα συναρμόδια υπουργεία προβλέπει ότι η νέα σχολή θα είναι αυτόνομη και δεν θα ενταχθεί σε κάποιο υφιστάμενο πανεπιστήμιο της Αττικής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για το θέμα υπήρξαν προτάσεις από πανεπιστήμια της Αθήνας που διαθέτουν σχολή καλών τεχνών και πολιτισμού προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προκειμένου να ενσωματώσουν τη νέα σχολή. Ωστόσο, αυτές οι προτάσεις δεν υιοθετήθηκαν.

Επίσης, η ΑΣΠΤ θα είναι τετραετούς φοίτησης και θα έχει τρία τμήματα ή κατευθύνσεις: θεάτρου, μουσικής και χορού. Η ίδρυσή της θα γίνει κατά τα πρότυπα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Αυτή η επιλογή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η νέα σχολή θα είναι πανεπιστήμιο ορίζουν και όλο το πλαίσιο λειτουργίας της, το οποίο διαφοροποιείται από εκείνο των υφιστάμενων σχολών θεάτρου, μουσικής και χορού.

Συγκεκριμένα, για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων θα πρέπει να διοριστούν διδάσκοντες με απαραίτητη προϋπόθεση την κατοχή διδακτορικού τίτλου. Αυτό δεν σημαίνει πως αποκλείονται από την διδασκαλία και καλλιτέχνες. Αλλά το έργο τους θα πρέπει να είναι εγνωσμένης αξίας και απαραιτήτως να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ (ανεξαρτήτως αντικειμένου, δηλαδή όχι απαραιτήτως θεατρικών σπουδών), ώστε να γνωρίζουν και να κατανοούν την ακαδημαϊκή μεθοδολογία.

Οι διδάσκοντες της ΑΣΠΤ θα ενταχθούν στις τρεις ακαδημαϊκές βαθμίδες του ΑΕΙ. Αρχικά θα επιλεγούν από διδάσκοντες τμήματος συναφούς επιστημονικού αντικειμένου άλλου ΑΕΙ (το πιο πιθανό από διδάσκοντες των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών της χώρας), ώσπου η ΑΣΠΤ να αποκτήσει ικανό αριθμό μονίμων διδασκόντων. Τότε, οι μόνιμοι διδάσκοντες θα εκλέγουν τους καθηγητές μέσα από ανοιχτή διαδικασία εκλογής όπως στα ΑΕΙ. Διοικητικά, μία πανεπιστημιακή σχολή θεωρείται αυτόνομη όταν αποκτήσει δέκα μόνιμους καθηγητές. Η σχολή θα επιλέγει το πρυτανικό συμβούλιο.

Η Ανωτάτη Σχολή Παραστατικών Τεχνών θα είναι αυτόνομη και θα υπάγεται στο υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το πόρισμα των ομάδων εργασίας.

Οι φοιτητές θα επιλέγονται από τους καθηγητές της σχολής, όπως γίνεται τώρα από την ΑΣΚΤ. Δηλαδή με εξετάσεις πάνω στο αντικείμενο σπουδών και όχι μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η σχολή θα χρηματοδοτείται από το υπουργείο Παιδείας, ενώ τα προγράμματά της θα αξιολογούνται και θα πιστοποιούνται με βάση τους κανόνες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Σύνδεση με δραματικές

Ιδιαίτερο σημείο είναι η σχέση της Ανωτάτης Σχολής Παραστατικών Τεχνών με τις υπάρχουσες κρατικές καλλιτεχνικές σχολές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η ΑΣΠΤ θα συνδεθεί με τις δραματικές σχολές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, την Σχολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ), αλλά δεν θα τις ενσωματώσει. Το τελευταίο άλλωστε δεν έγινε δεκτό από τους εκπροσώπους των υπαρχουσών σχολών.

Πολλά θα ξεκαθαριστούν στο πλαίσιο διαβούλευσης του σχεδίου μετά την παρουσίαση του σχεδίου από τα συναρμόδια υπουργεία.

Πηγή

Read 2190 times Last modified on Παρασκευή, 14 Απριλίου 2023 09:11

Follow Us