Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021 19:05

Ακροποδητί: Ανοιχτή πρόσκληση για το πρόγραμμα καλλιτεχνικής κατοικίας (2022 – 2023)

akropoditi covid19 open call

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών λειτουργίας τους, το Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί και το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Akropoditi DanceFest, οργανώνουν μια χρονιά καλλιτεχνικής φιλοξενίας με κοινό θεματικό πεδίο και εντάσσουν ένα από τα έργα που θα φιλοξενηθούν στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Akropoditi DanceFest 2023.

 

Ανοιχτή πρόσκληση για το πρόγραμμα καλλιτεχνικής κατοικίας του Κέντρου Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί (2022 – 2023) με θέμα:

Covid-19: Κοινή σιωπή, κοινή φωνή

Καθώς δεν βρισκόμαστε πλέον ούτε στην αρχή μα ούτε και στο τέλος αυτής της δίνης, κρίνουμε πως ίσως έχει έρθει η στιγμή να μετουσιωθεί η εμπειρία σε δημιουργία.

Με έναυσμα τη σιωπή αλλά και τη φωνή που ένας ολόκληρος πλανήτης μοιράστηκε και εξακολουθεί να μοιράζεται μετά και μέσα από το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19, προσκαλούμε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο που δραστηριοποιούνται στις παραστατικές τέχνες, στις εικαστικές τέχνες όπως και στην τέχνη της φωτογραφίας, της μουσικής και της λογοτεχνίας, να μας υποβάλουν τις προτάσεις τους για τη δημιουργία ενός έργου που θα έχει ως αφετηρία το προσωπικό και στόχο το παγκόσμιο.

► Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας: https://www.akropoditi.com/dancecentre, από τις 15 Ιανουαρίου 2022 μέχρι και τις 15 Απριλίου 2022.

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων: 15 Ιανουαρίου 2022 - 15 Απριλίου 2022
Περίοδοι φιλοξενίας: Οκτώβριος 2022 - Μάιος 2023
Διάρκεια φιλοξενίας: από μία ως 3 εβδομάδες
Μέγιστος αριθμός ατόμων που θα φιλοξενούνται ανά φορά: 2

Μετά το πέρας των φιλοξενιών, ένα από τα έργα που θα έχει ολοκληρωθεί, θα επιλεγεί ώστε να συμμετάσχει στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Akropoditi DanceFest, τον Ιούλιο του 2023.

Αναμένουμε τις προτάσεις σας!

 

* Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί δεν θα δεχτεί αιτήσεις για το πρόγραμμα καλλιτεχνικής κατοικίας μέχρι την έναρξη του ανοιχτού καλέσματος στις 15 Ιανουαρίου 2022, καθώς η περίοδος Σεπτέμβριος 2021 - Σεπτέμβριος 2022 έχει ήδη κλείσει.

** Για τους όρους και τις συνθήκες φιλοξενίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://www.akropoditi.com/dancecentre/el/residencies/

 english flag

Open call for the Artistic Residency Program (2022-2023)
After a ten-year operation, the Akropoditi Dance and Performing Arts Centre and the International Dance and Performing Arts Festival Akropoditi DanceFest are organizing next year’s artistic host event on a common theme placing one of the hosted projects onto the 10th International Dance and Performing Arts Festival Akropoditi DanceFest 2023.

Open call for the Artistic Residency Program of the Akropoditi Dance and Performing Arts Centre (2022-2023) with the following topic:

Covid-19: Our silence, our voice

While being neither at the beginning nor at the end of this turmoil, it seems perfectly timed to turn our experience into creativity.

Triggered by both the world’s voice and silence that has been shared since the outburst of the pandemic, we invite worldwide artists who take action into several aspects of art -such as performing and visual arts, photography, music and literature- to submit their proposals for the creation of a project which sets its roots individually aiming at a global outcome.

► All applications are to be submitted electronically to our official site from 15 January 2022 to 15 April 2022.
https://www.akropoditi.com/dancecentre

Submission Dates for the Proposals: 15 January 2022 – 15 April 2022
Residency Dates: October 2022 – May 2023
Duration of residency: 1 - 3 weeks
Max number of persons per host: 2

Subsequent to the closure of the residencies, one of the completed projects will be chosen to participate in the 10th International Dance and Performing Arts Festival Akropoditi DanceFest in July 2023.

Looking forward to receiving your proposals!

* We wish to inform you that the Akropoditi Dance and Performing Arts Centre will no longer be accepting applications for hosting artists for September 2021 - June 2022 period since the procedure of submitting the applications for the Artistic Residency Program has come to an end.

 

** For the terms and conditions regarding the residency program please visit our official site: https://www.akropoditi.com/dancecentre/en/residencies-en/

Read 501 times

Follow Us