Εμβαθύνοντας στο Contact Improvisation με τον Pedro Penuela

Pedro Penuela contact improvisation

Εμβαθύνοντας στο Contact Improvisation: από το τεχνικό στο ποιητικό

Κύκλος μαθημάτων με τον Pedro Penuela
 
Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στα αγγλικά(ENG)

✔ To Contact Improvisation είναι μια τεχνική που διαμορφώθηκε από τον Steve Paxton και τους συνεργάτες του το 1972 στις ΗΠΑ. Εισάγει έναν κινητικό διάλογο μέσω του αγγίγματος και της σωματικής επαφής μεταξύ των σωμάτων. Η τεχνική επικεντρώνεται σε βασικές σωματικές αρχές που επιτρέπουν στους χορεύτριες/ ές να βρουν κοινό έδαφος για επικοινωνία μέσω της κίνησης.

Προσφέρει πλούσιες ευκαιρίες για δημιουργία και εύρεση κινητικών μονοπατιών, για εξάσκηση της ακοής, για συγκέντρωση της προσοχής, για την εξάσκηση δεξιοτήτων διαλόγου, για την εύρεση τρόπων επίλυσης δύσκολων σωματικών καταστάσεων, για την αφύπνιση της επαγρύπνησης και της ευαισθησίας, για την κίνηση σε πολυδιάστατο και σφαιρικό χώρο, όσο και για να συνηθίσει κανείς τον αποπροσανατολισμό, μετατρέποντάς τον σε ευκαιρία εξερεύνησης και ανακάλυψης.

✔ Μετά από μία περίοδο διδασκαλιών στο Ισραήλ και την Ισπανία, ο Pedro Penuela επιστρέφει στο Tanzterrain και δημιουργεί ένα κύκλο μαθημάτων από το Φλεβάρη ως τον Ιούλιο, που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με την προσωπική του έρευνα.

Κάθε μήνα θα έχουμε συγκεκριμένη θεματική, και θα ολοκληρώνουμε μια διαδικασία που θα μεταβαίνει από τεχνική εκπαίδευση και πληροφορία, στην εισαγωγή πιο ποιητικών και δημιουργικών δυνατοτήτων στη σωματική μας κίνηση.

Θεματικές ενότητες κύκλου:

1. Βρίσκοντας τη ροή: θα μελετήσουμε αρχές της κίνησης και θα επεκτείνουμε το αυτοσχεδιαστικό ρεπερτόριό μας.
2. Βρίσκοντας το κέντρο/τα κέντρα (και τις πλευρές μας): θα αισθανθούμε και θα εξερευνήσουμε διάφορες οπτικές των κέντρων-πλευρών και πολυκεντρικές σχέσεις εντός του σώματος
3. Βρίσκοντας το βάρος: θα αισθανθούμε το βάρος και τη βαρύτητα και θα συνδέσουμε τη βαρύτητα με την παρουσία
4. Βρίσκοντας τον άλλο: θα ακούσουμε και θα δημιουργήσουμε διάλογο μέσα από την κίνηση, μέσα από την εξερεύνηση διαφόρων τρόπων επικοινωνίας μέσω του αγγίγματος και της αναγνώρισης συνδετικών μοτίβων
5. Βρίσκοντας τον εαυτό μας(με τη βοήθεια του άλλου): θα αναγνωρίσουμε προσωπικά μοτίβα και τάσεις μέσω της απτικής σχέσης με τον άλλο, εξερευνώντας διαφορετικές πιθανότητες δράσης και ύπαρξης.

Φεβρουάριος - Ιούλιος 2023
 
Παρασκευές - 18:30 - 20:00

Tanzterrain - Kinetic Dance Space

Τήνου 54, Κυψέλη (πλησίον πλατείας Αγ. Γεωργίου)

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο εδώ: https://www.tanzterrain.com/


english flag


Deepening into Contact Improvisation:
From technical to poetical
Cycle of classes with Pedro Penuela
February to July 2023
Fridays 18:30 - 20:00

Always at Tanzterrain - kinetic dance space

 

Classes will take place in English (ENG)

 

>> Contact Improvisation is a dance form developed by Steve Paxton and collaborators in the U.S. in 1972. It proposes an improvised moving dialogue through touch and physical contact between bodies. The main focus are basic physical forces and principles, which allow the practitioners to find a common ground for communication in movement.

 

It creates rich opportunities to find and navigate movement pathways, to practice listening, to direct the attention, to increase skills for dialogue, to find ways to solve challenging physical situations, to widen awareness and sensitivity, to move in a spherical multidirectional space, as well as to get used to disorientation, making it an opportunity for exploration and discovery.

>>After a period teaching and studying in Israel and Spain, Pedro Penuela proposes a cycle of classes from February to July, bringing new ways of sharing his research.

Each month we will have a specific focus and we will complete a process that starts with more technical information and training, then developing the technical principles into wider creative and poetical possibilities.

 

The focus for each month will be:

1. Finding flow: studying principles of movement and widening repertoire for improvisation

 

2. Finding the center(s) (and peripheries): sensing and exploring different aspects of the center-periphery and policentric relations in the body

 

3. Finding the weight: sensing weight and gravity, connecting gravity with presence

 

4. Finding the other: listening, dialoguing through movement, exploring different modes of communication through touch, recognizing patterns of relation

 

5. Finding yourself (with the help of the other): acknowledging personal patterns and tendencies through the tactile relations to the others, exploring different possibilities of acting and being.

 

Read 262 times Last modified on Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 08:47

Follow Us