Dance Theater

Ελληνοβρετανικό

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Νέα έναρξη Ετήσιου προγράμματος Χοροθεραπείας: 12/2/2018


H Χοροθεραπεία είναι μια δημιουργική ψυχοθεραπεία. Το μέσον της είναι η κίνηση, η έκφραση δηλαδή μέσα από το σώμα. Σκοπός της είναι να προσφέρει στο άτομο ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο όπου μπορεί να εξερευνήσει τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους άλλους σε σωματικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο.

Η Χοροθεραπεία στηρίζεται στην αρχή ότι ο τρόπος που κινούμαστε και εκφραζόμαστε μη λεκτικά εκδηλώνει τον τρόπο που αισθανόμαστε και σχετιζόμαστε με τους άλλους. Το σώμα γνωρίζει, είναι μέσον πρόσβασης στο προσωπικό και συλλογικό ψυχικό υλικό. Είναι ικανό να μας οδηγήσει σε μια αδιαμφισβήτητη γνώση του ποιοί είμαστε, τι αισθανόμαστε, ποιές είναι οι ανάγκες μας και ποιές οι επιλογές μας, αρκεί να το αφουγκραστούμε και να εμπιστευτούμε την σοφία του. Μαθαίνοντας να το ακούμε και να το παρατηρούμε ερχόμαστε σε μεγαλύτερη, βαθύτερη και αληθινή επαφή με τον εαυτό μας. Το σώμα μας δίνει πληροφορίες για το πώς διαχειριζόμαστε τον εσωτερικό μας κόσμο και πώς τον προβάλλουμε προς τα έξω.


Η
θεραπεία μέσω του χορού και της κίνησης βασίζεται στην παρατήρηση και ερμηνεία των κινήσεων και στάσεων του σώματος, στην εκδήλωση και έκφραση του Εαυτού μέσω της αυθεντικής ελεύθερης κίνησης του σώματος, στην ενδυνάμωση των φυσικών πόρων δύναμης που έχουμε διαθέσιμους για την διαχείριση των συναισθημάτων μας και στην ανακάλυψη νέων επιλογών και δυνατοτήτων. Είναι το απόλυτο και μοναδικό μέσο που έχουμε διαθέσιμο για να δημιουργήσουμε αλλαγή στην ζωή μας και στον τρόπο που βιώνουμε τον εαυτό μας, επειδή σε αυτό «κατοικούμε» και με αυτό εκφραζόμαστε και δημιουργούμε ανά πάσα στιγμή. Η Χοροθεραπεία προσεγγίζει τη θεραπεία σαν ένα όλον, όπου οι ψυχικοί παράγοντες επηρεάζουν τις σωματικές συνθήκες και αντίστροφα.

Τ
ο Ελληνοβρετανικό προσφέρει εδώ και πέντε χρόνια διαλέξεις και βιωματικά σεμινάρια χοροθεραπείας και για δεύτερη συνεχή χρονιά ολοκληρωμένα ετήσια προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης στις Τέχνες & Ψυχοθεραπεία.
Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θα προσφέρει το Ετήσιο Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης
"Η χρήση της χοροθεραπείας στην Υγεία & την Εκπαίδευση".

Επίσης κατά την διάρκεια του έτους προσφέρουμε μεμονωμένα βιωματικά σεμινάρια χοροθεραπείας.

Στο ετήσιο πρόγραμμα χρήσης της Χοροθεραπείας στην Εκπαίδευση και την Υγεία, οι σπουδαστές διδάσκονται σε βάθος κινητικό αυτοσχεδιασμό, σωματική αυτογνωσία, ψυχολογία και δεξιότητες, μεθόδους και εφαρμογές της Χοροθεραπείας. Τα μαθήματα γίνονται θεωρητικά και βιωματικά. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω εργασιών.

• Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:
• Να αντιλαμβάνονται και να παρατηρούν την κίνηση και την έκφραση του ατόμου μέσα από την κίνηση και την μη λεκτική επικοινωνία, ως εργαλείο για την εργασία τους
• Να χρησιμοποιήσουν νέες δεξιότητες προς διευκόλυνση, θεραπευτική/εκπαιδευτική παρέμβαση και αλληλεπίδραση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, με διαφορετικούς πληθυσμούς, στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης
• Να αξιοποιούν την διευρυμένη αντίληψη και εμπειρία του δικού τους σώματος και της δικής τους δυνατότητας να εκφράζονται και να σχετίζονται μέσα από την κίνηση στην εργασία τους με τους άλλους
• Να προωθήσουν την προσωπική τους εξέλιξη και αυτογνωσία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (40 ΩΡΕΣ)
(Τρίτη:11:00-14:00 πρωινό τμήμα, 17:00-20:00 απογευματινό)
Εξελικτική ψυχολογία
Ψυχοθεραπευτικές Σχολές/προσεγγίσεις
Κλινική Ψυχολογία

ΚΙΝΗΣΗ (80 ΩΡΕΣ)
(Παρασκευή 11:00 – 14:00 για πρωινό τμήμα, Τετάρτη 17:00 – 20:00 για απογευματινό τμήμα)
Βιωματική κινησιολογία και Κινητικός Αυτοσχεδιασμός
(Τετάρτη 10:00 – 14:00 για πρωινό τμήμα, Παρασκευή 17:00 – 21:00 για απογευματινό τμήμα)
Σωματική Αυτογνωσία
Σύστημα Ανάλυσης Κίνησης (Laban/Bartenieff Movement Analysis)


B' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (65 ΩΡΕΣ)
Τέχνες & Ψυχανάλυση «Γνωριμία με τις άλλες δημιουργικές θεραπείες» (40 ώρες)
(Τρίτη 11:00 – 14:00 για πρωινό τμήμα, 17:00 – 20:00 για απογευματινό τμήμα)
Βιωματικά εργαστήρια «Γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω τέχνης» (30 ώρες)
(Μάρτιος – Απρίλιος, Σάββατο 12:00 – 17:00)

ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (80 ΩΡΕΣ)
Βιωματική ομάδα Χοροθεραπείας (training group) (30 ώρες)
(Παρασκευή 12:00 – 14:00 για πρωινό τμήμα, Τετάρτη 19:00 – 21:00 για απογευματινό τμήμα)
Εφαρμογή του Laban/Bartenieff Movement Analysis και ψυχολογικοί συμπερασμοί (20 ώρες)
Δεξιότητες, μέθοδοι και εφαρμογές της Χοροθεραπείας (Βιωματικό εργαστήρι) (20 ώρες)
(Τετάρτη 11:00 – 14:00 για πρωινό τμήμα, Παρασκευή 17:00 – 20:00 για απογευματινό τμήμα)

 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (40 ώρες)
Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά, Διευθύντρια του Τομέα Ψυχολογίας, Παιδαγωγός- Ψυχολόγος
Το μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη (Εξελικτική Ψυχολογία, Σχολές Ψυχοθεραπείας, Κλινική Ψυχολογία).
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές βασικές γνώσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας οι οποίες τους είναι απαραίτητες για την άσκηση του Επαγγέλματος της Χοροθεραπείας. Σπουδάζουν Εξελικτική Ψυχολογία και θα μελετούν όλα τα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου από την γέννησή του. Προσεγγίζουν όλες τις βασικές Σχολές Ψυχοθεραπείας (Ψυχαναλυτική, Αναλυτική, Συμπεριφοριστική, Γνωστική, Ανθρωπιστική, Ολιστική, Υπαρξιστική, Συστημική, Ψυχοσυνθετική). Στο τρίτο μέρος του μαθήματος της Κλινικής Ψυχολογίας οι σπουδαστές θα αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να κάνουν διάγνωση χρησιμοποιώντας την κατάλληλη θεραπευτική μέθοδο


ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
(40 ώρες)

Εισηγήτρια: Όλια Μουρουζίδου, Χορεύτρια, καθηγήτρια σύγχρονου χορού
Οι σπουδαστές θα διδαχθούν σε βάθος κινητικό αυτοσχεδιασμό. Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με το σώμα ως μέσο έκφρασης, επαφής και επικοινωνίας.


ΤΕΧΝΕΣ & ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
(40 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να μπει ο σπουδαστής σε βάθος στις θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες συνδέουν τις Τέχνες με την θεραπεία. Ο σπουδαστής θα μελετά τις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες ενημερώνουν θεωρητικά τις δημιουργικές θεραπείες με παραδείγματα και ανάλυση περιστατικών.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
(Laban/Bartenieff Movement Analysis) (20 ώρες)

Εισηγήτρια: Εριφύλη Δαφέρμου, Χορεύτρια, ΜΑ in Dance Theater Practice - Laban Center London
Θα διδαχθεί το βασικό λεξιλόγιο του συστήματος ανάλυσης κίνησης όπως αυτό διδάσκεται στο Laban Centre του Λονδίνου. Θα δοθούν τα εργαλεία με τα οποία οι σπουδαστές θα μάθουν να παρατηρούν, να αντιλαμβάνονται, να σημειώνουν και να αναλύουν τις διαφορετικές ποιότητες κίνησης και την μη λεκτική επικοινωνία.


ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
(μεθοδολογία, training group, εφαρμογή ανάλυσης κίνησης) (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Αναστασία Νικολίτσα, Υπεύθυνη του Προγράμματος, Χοροθεραπεύτρια, ΜΑ in Dance Movement Psychotherapy – Laban City University
Τα μαθήματα αυτής της θεματικής είναι βιωματικά. Στόχος τους είναι το βίωμα και η εφαρμογή της Χοροθεραπείας στην πράξη. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην παρατήρηση, συνειδητοποίηση και ερμηνεία της προσωπικής κίνησης και της κίνησης των άλλων. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το νόημα της μη λεκτικής επικοινωνίας και να χρησιμοποιούν την γνώση αυτή ως εργαλείο θεραπείας και αλλαγής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει την εφαρμογή της Χοροθεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και εργασίες, προβολή  βίντεο, ομαδικές συζητήσεις, παραδείγματα και πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης. 

 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (20 ώρες)

Εισηγήτρια: Αναστασία Νικολίτσα

Στο βιωματικό εργαστήρι της Σωματικής Αυτογνωσίας θα διερευνηθεί η αλληλεπίδραση νου-σώματος, η εμπειρία του Εαυτού, δηλαδή, μέσα από το σώμα, τις αισθήσεις και την κιναίσθησή του. Εξερευνώντας βήμα βήμα, από μέσα προς τα έξω, την αίσθηση και αντίληψη του σώματος και την σχέση του με το περιβάλλον,  μια πιο εσωτερική αντίληψη του Εαυτού θα προκύψει από αυτή την εκπαίδευση. Η μεθοδολογία είναι μια σύνθεση των αναπτυξιακών νευρομυΐκών μοτίβων μελετημένα από την Irmgard Bartenieff, το σύστημα ανάλυσης κίνησης του Rudolf von Laban, καθώς και διάφορες τεχνικές σωματικής εργασίας (somatics), όπως Feldenkrais, Body-Mind Centering, ελεύθερος και καθοδηγούμενος αυτοσχεδιασμός και κινητικός διαλογισμός.

Το μάθημα αποτελεί την απαραίτητη προπαρασκευή για τα υπόλοιπα μαθήματα κίνησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, με στόχο την βαθμιαία ανάπτυξη της φυσικής ικανότητάς μας να κινούμαστε πιο ελεύθερα, να αισθανόμαστε συνδεδεμένοι με τον Εαυτό μας και να απολαμβάνουμε την φυσική εκδήλωση του Εαυτού μέσα από τον χορό και την κίνηση.

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (25 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να έρθουν οι σπουδαστές σε γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω Τέχνης (Θεραπεία μέσω των Εικαστικών, Μουσικοθεραπεία, Δραματοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία)

Οι σπουδαστές παρακολουθούν  βιωματικά εργαστήρια από τις άλλες θεραπείες μέσω Τέχνης.  Από το πρόγραμμα ορίζεται η παρακολούθηση τουλάχιστον πέντε ωρών από τις υπόλοιπες προσεγγίσεις, μπορούν όμως να παρακολουθήσουν και περισσότερες ώρες.

ΤΟ Α-Ω ΤΗΣ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ένα πρωτοποριακό ετήσιο πρόγραμμα για επαγγελματίες
Εισηγητές: Αναστασία Νικολίτσα, Εριφύλη Δαφέρμου

Ε
τήσια εκπαίδευση πάνω στο μοναδικό διεθνές εργαλείο παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης της στάσης του σώματος και της μη λεκτικής επικοινωνίας/κίνησης, επινοημένο από τον Rudolf von Laban και την Irmgard Bartenieff.
Το Laban/Bartenieff Movement Analysis (LBMA) είναι ένα σύστημα, μια γλώσσα, για την παρατήρηση, κατανόηση και περιγραφή όλων των μορφών κίνησης του ανθρωπίνου σώματος. Επινοήθηκε από τον Rudolf Laban και εμπλουτίστηκε και συνεχίστηκε από την Irmgard Bartenieff, αλλά και από τους Waren Lamb και την Judith Kestenberg.
Περιγράφει, ερμηνεύει και τεκμηριώνει την φαινομενολογικά παρατηρούμενη ανθρώπινη κίνηση. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο από τους χορευτές/χορογράφους, τους ηθοποιούς και τους Χοροθεραπευτές αλλά και σαν εργαλείο επιλογής στελεχών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Το εύρος της χρήσης και της εφαρμογής του συστήματος LΒMA είναι κυριολεκτικά απεριόριστο. Σήμερα, η σημασία της θέσης του σώματος στην ψυχοθεραπεία, την ιατρική και τις κοινωνικές επιστήμες είναι πια αδιαμφισβήτητη και έχουν πια επικρατήσει στην συλλογική συνειδητότητα οι έννοιες «ενσώματος εαυτός» και «σωματική νοημοσύνη». Για αυτό, η δεξιότητα της παρατήρησης της κίνησης και η ικανότητα να βλέπει κανείς και να ερμηνεύει αυτό που παρατηρεί στην μη λεκτική επικοινωνία των ανθρώπων, είναι ανεκτίμητη.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσφέρεται εκπαίδευση στο σύστημα LΒMA, σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν ποιοτικά την εργασία τους, καλλιεργώντας την δεξιότητα παρατήρησης της μη λεκτικής επικοινωνίας και της στάσης του σώματος. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να εμβαθύνουν στην κατανόηση των ψυχολογικών συμπερασμών των όσων παρατηρούν και πάνω από όλα να αυξήσουν την δική τους αυτογνωσία.

Mέσω του συστήματος LΒΜA μπορούμε να εντοπίσουμε στον ίδιο μας τον εαυτό, να περιγράψουμε και να κατανοήσουμε όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της κίνησης που αφορούν την σωματική επίδοση και λειτουργικότητά μας αλλά και την εικόνα του σώματός μας. Μελετώντας και αναλύοντας τις κινητικές τάσεις μας που συνδέονται με την προσωπικότητά μας και την σχέση μας με το περιβάλλον ανακαλύπτουμε τις προσωπικές μας τάσεις/προτιμήσεις έκφρασης, μαθαίνουμε να τις εκτιμούμε και να τις επεκτείνουμε. Έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους περιορισμούς και τις προκαταλήψεις μας στην εικόνα του εαυτού μας. Με αυτόν τον τρόπο η μελέτη της κίνησης με εργαλείο το LΒΜΑ παρέχει μια σταθερή διαδικασία αυτο-πρόκλησης και ανακάλυψης της κίνησης. Η διαδικασία προωθεί την αναθεώρηση, την διαφοροποίηση και την αλλαγή των μη λειτουργικών κινητικών μοτίβων και την δημιουργική εγκαθίδρυση ενός νέου «σχήματος» εκφραστικότητας και σωματικής εικόνας του εαυτού.
Η εκπαίδευση αφορά σε όσους ενδιαφέρονται για την βαθειά μελέτη της κίνησης ως εκφραστικού μέσου, την προσωπική αλλαγή μέσα από μια ολιστική προσέγγιση του κινούμενου σώματος, την κατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας και την χρήση της κίνησης και του σώματος για εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

Στόχοι του προγράμματος
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:
• διδασκαλία των στοιχείων του LBMA
• εξάσκηση στην παρατήρηση και καταγραφή ψυχοκινητικών προφίλ
• σωματική αυτογνωσία και εξάσκηση των αναπτυξιακών νευρομϋικών μοτίβων όπως αυτά μελετήθηκαν από την Ι. Bartenieff
• παρατήρηση, καταγραφή και ανάλυση του προσωπικού κινητικού προφίλ
• παρουσίαση και ανάλυση περιστατικών

Αποτελέσματα
Στο τέλος της εκπαίδευσης οι μαθητές θα μπορούν:
• Να βλέπουν καθαρά τί συμβαίνει στο σώμα του ατόμου που παρατηρούν
• Να διακρίνουν τις ποιότητες της κίνησης αλλά και τις λεπτοφυείς και ασυνείδητες σωματικές επικοινωνίες των άλλων
• Να βγάζουν βασικά αλλά και σύνθετα συμπεράσματα για αυτές τις μη λεκτικές επικοινωνίες
• Να αναγνωρίζουν την δική τους μη λεκτική επικοινωνία και να μάθουν να την προσαρμόζουν για την διευκόλυνση των διαπροσωπικών σχέσεων
• Να αναγνωρίσουν προσωπικά σχήματα στάσης, συμπεριφοράς και σκέψης και πώς αυτά εκδηλώνονται στο σώμα τους
• Να βάζουν σε λέξεις αυτό που πάντα διαισθανόταν όσον αφορά στην παρατήρηση της κίνησης και του σώματος

Αναλυτικό Πρόγραμμα
Α' εξάμηνο
Βασικό λεξιλόγιο LΒMA (Εριφύλη Δαφέρμου) (40 ώρες)
Σωματική Αυτογνωσία (Αναστασία Νικολίτσα) (20 ώρες)
Β' εξάμηνο
Ανάλυση κίνησης με το LΒMA και ψυχολογικοί συμπερασμοί (Αναστασία Νικολίτσα) (60 ώρες)

Διάρκεια του προγράμματος – Ωράριο
Έναρξη: 16 Οκτωβρίου 2017
Α' Εξάμηνο: Οκτώβριος 2017 – Ιανουάριος 2018
Β' Εξάμηνο: Φεβρουάριος – Μάιος 2018
Ώρες διδασκαλίας: 3 ώρες/εβδομάδα
Σύνολο: 120 ώρες

Ετήσιο κόστος: 1250 €ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, Φιλολογίας, Παιδαγωγικών και άλλων ανθρωπιστικών επιστημών.
Απόφοιτοι Σχολών Χορού ή Θεάτρου και επαγγελματίες χορευτές.
Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν επίσης να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων σχολών, αρκεί να έχουν κάνει μετεκπαίδευση στην Ψυχολογία, κατόπιν συνέντευξης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΝΕΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ 2017
Α) Έναρξη Ιουνίου 2017: 6/6/2017 – 31/1/2018
Α' Εξάμηνο: Ιούνιος – Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2017
Β' Εξάμηνο: Οκτώβριος 2017 – Ιανουάριος 2018
Β) Έναρξη Οκτωβρίου 2017: 16/10/2017 – 31/5/2018
Α' Εξάμηνο: Οκτώβριος 2017 – Ιανουάριος 2018
Β' Εξάμηνο: Φεβρουάριος – Μάιος 2018


                                                                                                             ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ

Αναστασία Νικολίτσα – Υπεύθυνη του Προγράμματος, Χοροθεραπεύτρια – Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια
Αναστασία Νικολίτσα, Χοροθεραπεύτρια, Σωματοκεντρική Ψυχοθεραπεύτρια. Εκπαιδεύτηκε από πολύ μικρή στην τέχνη του χορού και συνέχισε σε επαγγελματικό επίπεδο τις σπουδές της στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Άννας Πέτροβα. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές Xoροθεραπείας (Μ.Α. in Dance Movement Psychotherapy) στο Laban Centre/City University του Λονδίνου, και κατόπιν εκπαιδεύτηκε στην Eφαρμοσμένη Κινησιολογία (Touch for Health), επίσης στο Λονδίνο.

Το 1998-2002 εργάστηκε σε ιδρύματα, σχολεία και ψυχιατρικά νοσοκομεία του Λονδίνου, με άτομα από 4-100 ετών και τα τελευταία 13 χρόνια ιδιωτικά στην Αθήνα με ενήλικες με ψυχοσωματικά συμπτώματα και νευρώσεις. Έχει διδάξει Ανάλυση Κίνησης του Laban (LMA) στο Laban Centre και στο Metropolitan University του Λονδίνου. Το 2010 παρακολούθησε σεμινάρια πάνω στην Νευροφυτοθεραπεία και στην Ανάλυση Χαρακτήρα στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής «Βίλχελμ Ράιχ», στην Αθήνα και το 2014 εκπαιδεύτηκε στην Σωματική Τραυματοθεραπεία με την Jane Simington. Το 2015 ξεκίνησε την 4ετή Μεταπτυχιακή εκπαίδευση με τον Ψυχίατρο/Ραϊχικό Ψυχοθεραπευτή Genovino Ferri, πάνω στην Ραϊχική Νευροφυτοθεραπεία. Από το 2004 διεξάγει βιωματικά σεμινάρια και θεραπευτικές ομάδες στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε να διδάσκει Χοροθεραπεία στο Ελληνοβρετανικό στο Ετήσιο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης ‘ Η χρήση της Χοροθεραπείας στην Υγεία & την Εκπαίδευση’ και Σωματική Αυτογνωσία και Ανάλυση Κίνησης του LBMA & ψυχολογικοί συμπερασμοί στο Ετήσιο πρόγραμμα ‘ Το Α-Ω της μη Λεκτικής Επικοινωνίας’ στην Αθήνα. 

Παρουσίασε πορίσματα της δουλειάς της με γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί ως παιδιά στο Συνέδριο Πρόληψης της Παιδικής Κακοποίησης, στην Αθήνα το 2008. Πορίσματα από την διπλωματική της εργασία για την σωματική αντιμεταβίβαση του θεραπευτή και την πρόληψη της ψυχικής εξουθένωσης (burn out) έχουν αναφερθεί στο βιβλίο της Patricia Pallaro (2007), "Authentic Movement: Moving the Body, Moving the Self, Being Moved" και «Supervision of Dance Movement Psychotherapy” της Helen Payne (2008). 
Έχει εργαστεί εθελοντικά στο Κέντρο Ζωής, διεξάγοντας τακτικές ομάδες αυτοβοήθειας με οροθετικούς για 2 χρόνια, καθώς επίσης δημιούργησε και οδήγησε μια ανοιχτή ομάδα Χοροθεραπείας σε ξενώνα υποδοχής ασυνόδευτων εφήβων από την Συρία και το Αφγανιστάν τον χειμώνα του 2015.
Όλια Μουρουζίδου

Η Όλια Μουρουζίδου είναι χορεύτρια και καθηγήτρια του σύγχρονου χορού. Αποφοίτησε από την Επαγγελματική Σχολή Χορού Ραλλού Μάνου (2007).

Αυτή τη στιγμή διδάσκει σύγχρονο χορό και Power Movement στη σχολή χορού PK Dance School, όπου στεγάζεται στο Θέατρο ΠΚ.  Επίσης είναι μέλος της Χοροθεατρικής ομάδας  του Παύλου Κουρτίδη από το 2009 και έχει χορέψει στις παραγωγές «Λαβύρινθος» (θέατρο Παλλάς, 2016), «Σπίτι από Γέφυρες» (θέατρο ΠΚ, 2015), «Φράνγκεστάϊν» (θέατρο ΠΚ, 2010-11), «Society says»( θέατρο ΠΚ 2010), «Μόνος» (θέατρο ΠΚ, 2009), «Στύγα….Η θεά των Υδάτων» (θέατρο ΠΚ, 2017).

Τον Ιούνιο του 2016 χόρεψε με την ομάδα του Αμερικανού χορογράφου David Dorfman σε συνεργασία με την Αποστολία Παπαδημάκη στην παράσταση «Μεταμόρφωση» στο Κέντρο Πολιτισμού του  ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.Έχει συμμετάσχει στο 11ο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού στο Κάϊρο, και στο  φεστιβάλ Ελλήνων χορογράφων. Έχει επίσης χορογραφήσει σε συνεργασία με τη Ζωή Σωτηροπούλου την παράσταση «Crows…crawl» της νεοσύστατης ομάδας σύγχρονου χορού Crows.

 

Μαρία Καρκανιά (Διευθύντρια Τομέα Ψυχολογίας)
Η Μαρία Καρκανιά είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Ψυχολογίας του University of Wales. Συνέχισε τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA με κατεύθυνση στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού του University of Wales.

Έχει σπουδάσει Χορό μοντέρνο (ISTD), φλαμένκο (Spanish Dance Society), αφρικάνικο (afro-modern) στις σχολές Χορού Ντιάνα Θεοδωρίδου, Φωκάς Ευαγγελινός, studio Χορός- Χώρος (Μέτσης) και σύγχρονο στη σχολή χορού PK Dance school.
Έχει σπουδάσει πιάνο και αρμονία στο Εθνικό Ωδείο (Παράρτημα Ψυχικού).
Είναι Ψυχολόγος με Ψυχοδυναμική κατεύθυνση και χρησιμοποιεί θεραπείες μέσω Τεχνών στη θεραπευτική δουλειά της με παιδιά και εφήβους και νέους.

Εξειδικεύεται στη χορήγηση των ιχνογραφικών προβολικών τεστ διάγνωσης, Η.T.P (House –Tree- Person), Draw a mother with her child, Kinetic Family, Fairy Tale Test.
Είναι πιστοποιημένη από την Άριστον Ακαδημία Υπολογιστών για τη χορήγηση των τεστ Career Guidance και Ariston Learning Styles ( τεστ προσωπικότητας, κλίσεων και δεξιοτήτων).
Είναι συγγραφέας της Παιδικής σειράς βιβλίων «Ανακαλύπτω τα Επαγγέλματα» (Ανακαλύπτω τα επαγγέλματα Υγείας, Ασφαλείας, Καλλιτεχνικά), (Εκδοτική Άλφα).Είναι μέλος της Βρετανικής Εταιρείας Ψυχολόγων (B.P.S).
Εριφύλη Δαφέρμου
Η Εριφύλη Δαφέρμου αποφοίτησε από την επαγγελματική σχολή χορού Μοριάνοβα – Τράστα. Με υποτροφία του ΙΚΥ συνέχισε τις σπουδές της στο Laban Center London με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA Dance Theater Practice.
Στο πλαίσιο σπουδών της στο Λάμπαν χορογράφησε τα έργα Tetragramme και Tetragramme2 (Bonnie Bird theater 2003).
Από το 2006 – 2012 ήταν χορογράφος και βασική χορεύτρια των Dirty Granny Tales (ιδρυτικό μέλος) έχει χορογραφήσει και χορέψει τα έργα Inversed world (2006), Didi's son (2009), Jealous (2010), Rejection (2011) με τα οποία η ομάδα περιόδεψε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (www.dirtygrannytales.org)
Mεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί με τους Θέαμα και Άλλη πλευρά (2001), Seresta (2002), Kreativkompaniexthesis (2004, 2006), Tranzito (2008), ), Χορόνδε (2011, 2012), FacetheFact (2013), τον Μιχάλη Φραγκιαδάκη και το Λύκειο Ελληνίδων Σητείας (2013), καθώς και με το Μέγαρο μουσικής Αθηνών (2005) και την Αποστολία Παπαδαμάκη (2004, 2011).
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τους Rina Shenfeld, Κώστα Φιλίππογλου, Vincent Cacialono, Michael Schumacher, Gwen Welliver, Katie Duck, Katrina Brown, Keren Levi, Laura Moro, Mary o' DonnellFulkerson, InakiAzpillaga, Vahid, Julyen Hamilton, Juan Kruz Diaz De Garaio Esnaola, Hofesh dance company, DV8 κ.α.
Ως καθηγήτρια σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού έχει συνεργαστεί με την Ανωτέρα σχολή χορού της Εθνικής Λυρικής σκηνής(2011 – 2012), το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης(2008), τον Δήμο Φιλοθέης, την σχολή χορού Μαρίνας Πολλάτου, και το Ashinart.
Από το 2005 διδάσκει στην επαγγελματική σχολή χορού ΜοριάνοβαΤράστα συγχρονο χορό και αυτοσχεδιασμό, για την οποία έχει χορογραφήσει τα έργα «Περνώντας...» (2011- 2012), «Λίγο πριν, λίγο μετά, λίγο ακόμη...» (2013) «Κινούμενες φωνές»(2013), «Νοικοκυρέματα»(2015), «Απολιτίκ»(2015).
Το 2013 ίδρυσε τον χώρο Lalo (www.choroslalo.gr) ως έδρα της ομάδας Λαλώ με στόχο την φιλοξενία σεμιναρίων, προβών και την στέγαση έρευνας γύρω από τον χορό και την κίνηση.
Παίζει πιάνο και ασχολείται με το θέατρο και την δημιουργική γραφή.

Διευθύντρια Τομέα Ψυχολογίας: Μαρία Καρκανιά

Υπεύθυνη Επικοινωνίας- Μάρκετινγκ: Κατερίνα Δαμιανίδου

Στοιχεία επικοινωνίας : Μαυρομματαίων 25, 104 34, Αθήνα.

Τηλ/ Φαξ : 210.8217710

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.ellinovretaniko.gr

 

Share this post

Last modified on
Dancetheater.gr. All rights reserved 2010-2016

Login or Register

LOG IN

national cpr association